• Kolbuszowa

    Kolbuszowski Klub Kyokushin Karate
  • 1
Treningi:      Zespół Szkół Technicznych, ul. Jana Bytnara 2, poniedziałek, środa: 17:00 do 18:00 (dzieci),
                      18:00 do 19:00 (zaawansowana), 19:00 do 20:30 (dorośli)
 
 

Przysięga DOJO

1.Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała do osiągnięcia pewnego niewzruszonego ducha

2.Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.

3.Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia się.

4.Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.

5.Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile porzucając inne pragnienia.

6.Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.

7.Przez całe nasze życie poprzez dyscyplinę karate, dążyć do poznania prawdziwego znaczenia drogi która obraliśmy. Nie będziemy stosować i rozpowszechniać sztuki karate poza DOJO.