• Kolbuszowa

    Kolbuszowski Klub Kyokushin Karate
  • 1
Treningi:      Zespół Szkół Technicznych, ul. Jana Bytnara 2, poniedziałek, środa: 17:00 do 18:00 (dzieci),
                      18:00 do 19:00 (zaawansowana), 19:00 do 20:30 (dorośli)
 
 

Zarząd Klubu

ZARZĄD KOLBUSZOWSKIEGO KLUBU KYOKUSHIN KARATE

Prezes: Roman Jemioło
V-ce Prezes: Waldemar Matuła
Sekretarz: Sławomir Koza
Skarbnik: Paweł Matejkowski

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący komisji: Klaudia Hul
Członek komisji: Rafał Mokrzycki

kadencja Zarządu kończy się dnia 10.04.2017r